Technical information

Technical information is regularly updated

Bệnh sọc trắng

CHICKEN'S WEIGHT DISEASE

Lượt xem: 634 BỆNH SỌC TRẮNG​ CƠ GÀ WHITE STRIPING DISEASE​   Bệnh sọc trắng cơ gà (white striping disease) là một bệnh về cơ

see more
Chống nóng cho gà

ANTI-HOT FOR CHICKEN

Lượt xem: 696 CHỐNG NÓNG CHO GÀ   Chống nóng cho gà là việc làm vô cùng quan trọng trong chăn nuôi gà. Hãy cùng

see more
Stress nhiệt trên vật nuôi

THERMAL STRESS ON PETS

Lượt xem: 532 STRESS NHIỆT TRÊN VẬT NUÔI   Stress nhiệt trên vật nuôi là gì ? Ảnh hưởng của stress nhiệt đến vật nuôi

see more

"Our company has a set of practical documents on veterinary medicine and animal husbandry. Please leave your information to receive it for free!"